Velkommen til superhelg 9. – 10. mai 2020

I denne litt annerledes tiden prøver vi i Hasle-Løren fotball å være kreative for å finne gode aktiviteter for våre spillere.

Vi ønsker derfor velkommen til «superhelg» den 9. og 10. mai, fra kl. 09.00 – 14:30

Opplegget er for spillere i født i 2004 – 2010, både jenter og gutter.

Det blir to økter hver dag. Vi deler inn spillere etter ferdighetsnivå, slik at alle opplever mestring. Selvfølgelig følges smittevernreglene, med maksimum 5 personer i hver gruppe mm. Det blir et variert program, tilpasset alder og nivå.

Hovedpoenget denne helgen blir

  • å gi våre spillere et variert tilbud
  • at vi bruker trenerne/foreldrene vår i nye grupper/roller slik at vi får variasjon og spillerne blir kjent med nye trenere
  • at vi blir bedre kjent med hverandre på tvers av lagenhetene, slik at vi får enda bedre samhold i klubben

Pris per barn for to dager er totalt kr 700,-

Vi vil servere frukt, nøtter og juice. Spillerne må selv ha med matpakke (ettersom det blir umulig å overholde smittevernregler ved ev bruk av klubbhus, kjøkken mm)

Påmelding går via Rubic: https://app.rubic.no/Public/Events/829

Påmeldingsfrist: 1. mai 2020

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sportslig leder!

 

Vennlig hilsen

Sporstlig leder Vanja Stefanovic,

Telefon : 46 35 66 76