Registrering av besøkende til kamper hos Hasle-Løren IL

Innsamlet informasjon benyttes kun for å lette smittesporing ved et eventuelt påvist covid-19 tilfelle. Listen beholdes i 10 dager og slettes deretter. Det totale antall personer på anlegget skal ikke overstige 200 stk. Les mer om dette i fotballens koronahåndbok.

Vi oppfordrer alle til å holde minst 1 meters avstand og ha gode rutiner for håndhygiene.

  Navn:

  Telefon:

  Ærend:

  Kjønn (spillerne):

  Født år (spillerne)

  Bortelag:

  Annen merknad: