Sportsplan

Kjære Hasle‐Løren‐medspiller!

Du leser nå Hasle‐Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller har et annet verv i Hasle‐
Løren (HL).

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

Barne‐ og ungdomsfotballen i HL er nå forankret i Hasle Løren idrettslag og koordinert med Hasle Lørens seniorfotball. Med dette vil HL Fotball sikre systematikk og langsiktighet i arbeidet.

HL skal lære barn og unge hvordan de kan utvikle seg selv i samspill med andre. Treningsmiljøet i HL skal arbeide for at alle kan strekke seg mot sitt eget potensial. Alle våre unge utøvere skal møte kvalitet i alle ledd.

I alle ledd av klubben er følelsen av tilhørighet, samhold og trivsel sentrale verdier. Disse verdiene kan bidra til en bedre integrering på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Klubben skal skape
rollemodeller som vil ha betydning i barne‐ og ungdomsmiljøene, også utover HLs medlemsmasse.

Ferdighetsutvikling skjer gjennom repetisjon av riktige bevegelser sett i forhold til situasjonen. Utvikling innen fotball krever også evne til å foreta riktige bevegelser tilpasset spillsituasjonen. Klubbens spillere skal oppleve å bli ivaretatt gjennom tett og kyndig oppfølging fra trenere, støtteapparat og klubbledelse. Helheten i HL ivaretar også systematisk utvikling og faglig oppdatering av trenerkorpset.

Hasle Løren fotball er foreldredrevet i barnefotballen. Denne planen legger til rette for involvering av foresatte på ulike nivåer etter muligheter, evner og motivasjon.

I planen vil du finne:
• Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
• Hvordan legge opp treningene til de forskjellige aldersgruppene
• Øvelser til hvert alderstrinn
• Litt om treningsledelse ‐ hvordan møte spillere og lag
• Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering
• Fair Play

I HL ønsker vi en sportslig plan som benyttes av trenerne i klubben. Vi ønsker deg lykke til i treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for klubben.
Oslo, mars 2015
Sportslig utvalg
Andreas Brekke, Morten Berre, Per Asbjørn Flugstad, Kim Rønningstad og Svein Sletten

Last ned den overordnede sportsplanen som pdf-fil her.

Sportsplaner/øvelser er delt inn i de forskjellige årsgrupper

Video med bl.a. oppvarmingsøvelser