Parkering og nærmeste holdeplasser for buss og bane

Vi anbefaler alle å benytte kollektivtransport, men har også parkeringsplasser til kr 50 i kort gangavstand fra Lørenbanen. Man kan betale med Vipps eller kontant. Vi vil ha parkeringsvakter på plass som viser fram til ledig plass og forklarer veien til banen.

Parkeringsplassen ligger på «gamle» Økern Torg med innkjørsel i Spireaveien 4. Kjør opp Økern Torgvei forbi KIWI, så til venstre inn i Spireaveien.

Det vil ikke være mulig å parkere helt inntil Lørenbanen. Parkering ved Løren ishall er forbeholdt brukere av ishallen.

Det vil ikke være mulig å parkere helt inntil Lørenbanen. Parkering ved Løren ishall er forbeholdt brukere av ishallen.
Se ruter.no for offentlig transport, velg «Løren idrettsanlegg» som stoppested (vil beregne gangvei fra nærmeste holdeplass).

På dette kartet ligger den festede knappenålen ved innkjørselen til parkeringen (Økern torgvei 2):