Årets begivenhet er på trappene! Til nyttårscupen 30.12 trenger vi flere fotballforeldre!

Hasle Løren IL Fotball arrangerer for første gang en nyttårscup for jentene. Dette som en del av jentesatsningen.

For å nå målet med minst et jentelag på hvert årskull – også på de høyere årskullene- må vi holde på jentene år etter år. Jentene i Hasle Løren skal føle seg hørt og sett i fotballen! Vi må gi dem en klubb – en arena – de føler seg som en viktig del av.

Derfor er årets begivenhet – nyttårscupen -fylt med både fotballspill og sosiale aktiviteter.

Hasle Løren IL Fotball ønsker å forme denne cupen til noe jentene får glede av. Årets cup er starten på en tradisjon vi tenker klubben skal stå for, spesielt fordi vi ønsker at klubben aktivt skal satse på jentefotballen også!

I arbeidet med å sette i stand en cup trenger vi fotballforeldre som kan bidra. Bli med du også, så former vi en tradisjon sammen! En tradisjon hvor vi motiverer og ser jentene våre!

Kan du bidra i en eller flere av nedenstående roller: Send straks en e-post til jentefotball@hasle-loren.no (husk fullt navn, e-Mail og mobilnr.)

Sekretariat: kl. 17-20: 3 stk

Sekretariat: kl. 20-23: 3 stk

Premieutdeling: kl. 18-20: 2 stk

Premieutdeling: kl. 22-23: 2 stk

Kioskvakt kl. 17-20 : 5 stk

Kioskvakt kl. 20-23 : 5 stk

Diskovakt: kl. 19.00 – 21.30: 3 stk

Diskovakt: kl. 23 – 00.30: 3 stk

Rigging: kl. 15-17: 2 stk

Nedrigging: kl. 23-00: 2 stk

Parkeringsvakt (får vaktbod i fotballkiosken) kl. 17-20: 1 stk

Parkeringsvakt (får vaktbod i fotballkiosken) kl. 20-23: 1 stk

Trivselsvakter (inkludert plaster og trøst): kl. 19-23: 2 stk

Legg igjen en kommentar