Årlig møte i Hasle-Løren IL, avd. Fotball

fotballvinterTorsdag 7. februar 2018, kl 18.30-21.00,

Klubbhuset, Løren Idrettspark

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om mye av det  som skjedde i 2018  og planer fremover. Velkommen!

Saksliste:

1.     Godkjenning av innkalling og agenda.

2.     Valg av ordstyrer og referent

3.     Fotballstyrets og lagenes årsberetninger

4.     Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.

5.     Styrets rapport – året som har gått

1.     Rapport fra sportslig leder – året 2018 og plan for 2019

2.     EMS 2018/Cup 2019

3.     Valg

4.     Treningsavgifter

5.     Innkomne forslag*

Vel møtt!!

*Alle forslag skal sendes til fotballstyret v/ svein.sletten@hasle-loren.no innen 1. feb 2019.

Legg igjen en kommentar