Årlig møte i Hasle-Løren IL, avd. Fotball

fotballvinterTirsdag 13. Februar 2018, kl 18.30-21.00

Klubbhuset, Løren Idrettspark

Alle medlemmer av klubben er stemmeberettiget og vi håper flere tar turen for å høre om mye av det  som skjedde i 2017  og planer fremover. Velkommen!

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og agenda.
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Fotballstyrets og lagenes årsberetninger
 4. Godkjenning av regnskap og styrets økonomiske beretning.
 5. Styrets rapport – året som har gått
  • kvalitetsklubb
  • Årshjul
  • mm
 6. Rapport fra sportslig leder – året 2017 og plan for 2018
 7. EMS 2018
 8. Valg
 9. Treningsavgifter
 10. Innkomne forslag*

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før møtet.

*Alle forslag skal sendes til fotballstyret v/ svein.sletten@hasle-loren.no innen 4. feb 2018.

Legg igjen en kommentar