Fotballtreninger opprettholdes

Fotballstyret i Hasle-Løren har besluttet å opprettholde treninger, men at treningene i mest mulig grad deles i grupper etter hvilken skole utøverne tilhører. Utover dette gjelder fotballens koronavettregler. Klubnben følger utviklingen og vil innføre tiltak der vi ser det nødvendig.

NFFs koronavettregler
NFF har oppdatert koronavettreglene.

Alle foreldre med barn på Refstad skole har fått beskjed av skolen om å holde elever mest mulig til sine egne kohorter. Klubben tar anbefalingen på største alvor. Vi har derfor vurdert tiltak i fotballen for å kunne opprettholde trening, og følge skolens anbefaling, og kommunens og Fotballforbundets retningslinjer.

Fotballforbundet skriver på sine egne nettsider

Fotballpresident Terje Svendsen påpeker at fotballen er en utendøraktivitet med liten nærkontakt og det har vært svært liten eller ingen smitte som direkte er knyttet til fotballaktivitet. Siden 1. august er det spilt 150 000 kamper i barne- og ungdomsfotballen, og fotballgleden har vært stor og viktig for mange spillere, klubber og lokalsamfunn.

Vi har også god erfaring med smittevern og med lokale tilpasninger knyttet til steder der det har vært helt eller delvis stengt i korte perioder tidligere. Vi håper derfor terskelen er høy for å stenge aktivitet som er en viktig møteplass for mange.

Fotballen er en viktig arena for aktivitet og folkehelse. Vi håper derfor lokale helsemyndigheter går i dialog med idretten for å se på mulighetene for å følge opp dette innenfor en smittevernfaglig måte, avslutter han.

Se også retningslinjer fra kommunen

Hilsen fotballstgret i Hasle-Løren

Legg igjen en kommentar