Innkalling til årlig møte i Hasle-Løren Fotball, 28. januar 2020

Fotballstyret innkaller herved til årlig møte i Hasle-Løren Fotball.

Årlig møte avholdes den 28.1.2020 på Klubbhuset, Løren Idrettspark, kl. 18:30.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årlig møte, må sendes styret senest 14.1.2020 til stale.hamnvik@hasle-loren.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest én uke før årsmøtet, på www.hasle-løren.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Vi ønsker alle våre medlemmer et godt nytt fotballår, og ønsker dere velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen Fotballstyret

Legg igjen en kommentar