#jentefotball #hasleloren ❤️?

Til fotballstyrets underutvalg for jentefotballen trenger vi noen foreldre som ønsker å være med på å øke fokus og engasjement for jentefotballen i Hasle Løren fotball.

Vi trenger foreldre som kan bidra til å sette planer ut i livet, slik at jentene fortsetter med fotballen.

jentefotballHLcrop

Per i dag ser vi at jentene i høyere årskull faller fra, og vi ønsker derfor å sette fokus på måter å trene på, sosiale arenaer og metoder for å innrette klubben og klubbmiljøet slik at vi unngår frafall. Målet er å ha minst et jentelag i alle årskull (15-20 jenter pr årskull). Utvalget vil innenfor rammene gitt av fotballstyret kunne bestemme hva som må til for å beholde jentene år etter år, og hvordan vi skal øke ytterligere rekruttering til klubben. Mandatet utvalget har er å sette tiltak bak endel mål og rammer fra fotballstyret og få de gjennomført i klubben. Utvalget rapporterer til fotballstyret.

Vi håper engasjerte jenteforeldre blir med på dette arbeidet. Her er sjansen til å bidra.Vi er en fin liten gjeng av tre mammaer pr i dag og ønsker oss flere med på laget. Bli med du også!

Ta kontakt dersom du er interessert. Vi krever ikke at du kan fotball. Alle er velkomne til å være med!

Legg igjen en kommentar