Jentesamarbeid med Vålerenga fotball

Hasle-Løren skal ha et godt tilbud til alle våre jente- og guttespillere. For å styrke utviklingen av jentespillerne inngår Hasle-Løren en samarbeidsavtale med Vålerenga Fotball Damer.

Bilde som viser sportslig leder Vanja Stefanovic og leder Viggo Anthonsen i Hasle-Løren, sammen med utviklingssjef Monica Knudsen i Vålerenga Fotball Damer.
Sportslig leder Vanja Stefanovic (til venstre) og leder Viggo Anthonsen i Hasle-Løren er veldig godt fornøyd med den nye samarbeidsavtalen med Vålerenga Damefotball, representert ved deres utviklingssjef Monica Knudsen. Foto: Vålerenga Fotball Damer.


Hasle-Løren skal ha med flest mulig spillerne, lengst mulig. Samtidig skal alle få utvikle seg.

– Det er viktig at alle våre jenter ønsker å satse og spille fotball i mange år framover. Gjennom det nye samarbeidet blir jentene bedre kjent med Vålerenga og deres spillere på øverste nivå. Avtalen gjør at den enkelte spiller får et godt utviklingstilbud, sier sportslig leder Vanja Stefanovic i Hasle-Løren fotball.

Den nye avtalen der Hasle-Løren bli en samarbeidsklubb med Vålerenga Fotball Damer, ble underskrevet tirsdag. Visjonen er at Hasle-Løren og Vålerenga sammen skal skape begeistring og entusiasme rundt våre fotballspillende jenter. Klubbene skal også løfte og synliggjøre forbilder for unge jenter i fotballen.

Skal få fram både gode spillere og trenere

Hasle-Løren ønsker å være kjent som gode utviklere av både spillere og trenere.

– Vi jobber systematisk med å utvikle kompetansen til trenerne. Hos oss får foreldretrenere tett oppfølging på banen og tilbud om C-lisenskurs i klubben. Vi har godt samarbeid mellom trenerne på tvers av årskullene. Den nye avtalen gjør at trenere i begge klubbene nå skal besøke hverandre for å utveksle erfaringer og ideer, forteller Vanja.

Hasle-Løren ønsker samarbeidet med Vålerenga velkommen nettopp for mulighetene det gir til å dele kompetanse og utveksle erfaringer.

– Gjennom trenerforum, fagutveksling og klubbesøk gir vi våre trenere muligheten til å få faglig påfyll, og ikke minst også få referanser på hva som skal til for å utvikle spillere til et høyere nivå, sier Vanja.

Hasle-Løren blir samarbeidsklubb med Vålerenga

– Det er med stor glede vi ønsker Hasle-Løren velkommen inn i vårt samarbeidsklubbprosjekt. Dere er en av våre aller nærmeste naboer. Vi gleder oss til å skape enda bedre utviklingsmuligheter for fotballspillende jenter i nærområdet sammen med dere, sier utviklingssjef Monica Knudsen i Vålerenga Fotball Damer.

Les mer om avtalen hos Vålerenga Damefotball: Samarbeidsklubbfamilien vokser

Legg igjen en kommentar