Julegaven til Hasle-Løren fotball – 140.000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB

Hasle-Løren fotball opplever en veldig positiv utvikling og spesielt på de yngste alderstrinnene er det stor vekst. Blant annet har fotballskolen for de aller yngste økt fra ca 100 til over 240 deltakere i løpet av noen få år. Mye skyldes den store boligutviklingen som skjer i området og for Hasle-Løren som breddeklubb er det et ønske om å ha et godt tilbud til alle i idrettene de tilbyr. Vi har et veldig bra idrettsanlegg på Løren idrettspark med flere fotballbaner, ishockeyhall og hall for håndball/innebandy. Den store utfordringen er at idrettene vokser og at anleggskapasiteten er ganske sprengt, det jobbes på mange hold men det tar tid.

Fotballgruppen som er den største idretten i Hasle-Løren ser at en mulighet til å få større kapasitet er å utnytte anlegget enda bedre ved å få flere fotballmål slik at man kan dele inn i mindre baner og også flere fotballvant for de yngste. I høst ble det søkt om støtte fra Sparebankstiften DNB til anskaffelse av 4 nye fotballmål og 2 fotballvant for spill 3×3. Søknad ble sendt inn og rett før jul fikk vi en telefon med gladmeldingen om at Hasle-Løren fotball hadde fått innvilget sin søknad. Det kom inn 1362 søknader og 553 lokale tiltak på Østlandet fikk støtte. Hasle-Løren fotball fikk 140.000 kr og dette gjør at fotballgruppen kan kjøpe inn mål og vant før neste sesong starter. Et veldig positivt bidrag i forhold til det å kunne fortsette å utvikle fotballgruppen i Hasle-Løren.

Ved gaveoverrekkelsen stilte Hasle-Løren fotball med Viggo Anthonsen som blant annet sitter i fotballstyret og har vært en av drivkreftene for fotballballskolen i flere år. En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for dette fantastiske bidraget.

Sparebankstiftelsen DNB Hasle-Løren fotball

Legg igjen en kommentar