Kan du tenke deg å hjelpe fotballgruppa i Hasle-Løren til å kommunisere bedre?

Eller kjenner du kanskje noen som bør ta den jobben?

Hasle-Løren Fotball trenger en tydeligere kommunikasjon med våre spillere, foreldre, trenere, sponsorer og eventuelt andre interessenter. I den forbindelse har styret i Hasle-Løren Fotball besluttet å danne en undergruppe av Styret som skal jobbe med kommunikasjon. Vi oppfordrer dere til å spre budskapet til de som kan være aktuelle kandidater til lederansvaret i gruppen eller som medlem. Vi vet at det er mange i HL som jobber med en eller annen form for kommunikasjon til daglig og håper det er noen med både kompetanse og drivkraft som melder sin interesse.

Oppdraget vil i stor grad bli formet underveis. Hovedfokus vil ligge på definisjon av målgrupper, valg av kommunikasjonskanaler, utvikle og drive kommunikasjonen i framtiden. Hvem kommuniserer vi med og gjennom hvilke kanaler. På den måten kan vi bygge større interesse får HL som Fotballklubb og spre viktig informasjon til alle gjennom riktige kanaler.

Hvis du er interessert eller har forslag til en kandidat, ta kontakt med leder i fotballgruppa, Ståle Hamnvik: Stale.Hamnvik@hasle-loren.no

Legg igjen en kommentar