Klubbdommere i Hasle-Løren

  • Har du eller ditt barn <12 år spilt kamp på Lørenbanen?
  • Har du vært irritert eller imponert over våre klubbdommere?

Hasle Løren fotball har flere ungdommer som i tillegg til å være forsvarsspillere, keepere eller spisser også tilbringer tid på Lørenbanen som dommere. Alle aldersbestemte kamper (3er, 5er og 7er) dømmes av klubbens egne ungdommer. Klubbdommer er grunnstammen i NFFs dommerpyramide som sikrer rekruttering og håndheving av NFFs spilleregler på kamper. Hasle-Løren fotball får gode tilbakemeldinger på våre dommere, både angående jobben de utfører og hvor profesjonelle de fremstår.

Hvem kan bli klubbdommer?

Alle klubbens ungdommer får tilbud om å melde sin interesse for dommerkurs året de fyller 13, og så må de være registrert medlem i Hasle-Løren IL.

Hvordan blir man klubbdommer?

I samarbeid med trener og lagleder samler klubbens dommeransvarlig inn navn og setter opp kurs. 

Kan man bli profesjonell dommer?

Klubben har som mål å tilby de som ønsker kursing hos NFF. Man begynner med dømming av 3er og 5er-kamper, og etter hvert kan man dømme 9er og 11er. Fullfører man dommerpyramiden kan en til og med dømme seriekamper eller i VM. Hasle-Løren tilstreber å rekruttere også kretsdommere.

Er det skummelt å være klubbdommer?

På kurs lærer man det man trenger å vite for å dømme i barnefotballen. De første kampene vil klubbens dommeransvarlig, eller en annen erfaren dommer, være tilstede for å veilede og komme med råd og anbefalinger. Med jevne mellomrom sørger klubben for at kunnskap vedlikeholdes og eventuelle nye retningslinjer innarbeides.

Får man betalt for jobben?

Ja.

Hvor ofte dømmer en klubbdommer?

Det kommer an på kampoppsettet på Lørenbanen. De fleste dømmer en gang i uka, og innimellom krasjer dommeroppdraget med egen trening eller kamp. Da kan man prøve å bytte med en annen klubbdommer. I en egen gruppe på Spond er det mulig å se hvem som kanskje kan være vikar, og se når en selv skal dømme.

Trøye, fløyte og dommerkort får man utdelt etter fullført kurs, og det er viktig for klubben at dommerne stiller i god tid til sine kamper og utfører dommeroppdraget i henhold til gjeldende regler. 

Dommeransvarlig bruker mye tid på å fordele vakter, og det er imponerende at ungdommene tar ansvaret seriøst og er slike gode forbilder for yngre spillere.

I (koronåret) 2020 dømte Hasle-Lørens klubbdommere 286 kamper på 10 uker etter sommerferien!

Legg igjen en kommentar

Klubbdommere i Hasle-Løren

  • Har du eller ditt barn <12 år spilt kamp på Lørenbanen?
  • Har du vært irritert eller imponert over våre klubbdommere?

Hasle Løren fotball har flere ungdommer som i tillegg til å være forsvarsspillere, keepere eller spisser også tilbringer tid på Lørenbanen som dommere. Alle aldersbestemte kamper (3er, 5er og 7er) dømmes av klubbens egne ungdommer. Klubbdommer er grunnstammen i NFFs dommerpyramide som sikrer rekruttering og håndheving av NFFs spilleregler på kamper. Dommeransvarlig i Hasle-Løren, Vivian Haugstøyl, får gode tilbakemeldinger på våre dommere, både angående jobben de utfører og hvor profesjonelle de fremstår.

Hvem kan bli klubbdommer?

Alle klubbens ungdommer får tilbud om å melde sin interesse for dommerkurs året de fyller 13, og så må være registrert medlem i Hasle-Løren IL.

Hvordan blir man klubbdommer?

I samarbeid med trener og lagleder samler dommeransvarlig, Vivian, inn navn og setter opp kurs.

Kan man bli profesjonell dommer?

NFF har utviklet flere kurs, slik at man etter hvert kan dømme 9er og 11er. Fullfører man dommerpyramiden kan en til og med dømme landskamper eller i VM. Hasle-Løren tilstreber å ha minimum 2 kretsdommere.

Er det skummelt å være klubbdommer?

På kurs lærer man det man trenger å vite for å dømme i barnefotballen. De første kampene vil klubbens dommeransvarlig, eller en annen erfaren dommer, være tilstede for å veilede og komme med råd og anbefalinger. Med jevne mellomrom sørger klubben for at kunnskap vedlikeholdes og eventuelle nye retningslinjer innarbeides.

Får man betalt for jobben?

Ja.

Hvor ofte dømmer en klubbdommer?

Det kommer an på kampoppsettet på Lørenbanen. De fleste dømmer en gang i uka, og innimellom krasjer dommeroppdraget med egen trening eller kamp. Da kan man prøve å bytte med en annen klubbdommer. I en egen gruppe på Spond er det mulig å se hvem som kanskje kan være vikar, og se når en selv skal dømme.

Trøye, fløyte og dommerkort får man utdelt etter fullført kurs, og det er viktig for klubben at dommerne stiller i god tid til sine kamper og utfører dommeroppdraget i henhold til gjeldende regler.   Dommeransvarlig bruker mye tid på å fordele vakter, og det er imponerende at ungdommene tar ansvaret seriøst og er slike gode forbilder for yngre spillere.

I koronåret 2020 dømte våre klubbdommer 286 kamper på 10 uker etter sommerferien!

Legg igjen en kommentar