Status aktivitet – koronavirus

I går kom byrådet med enda strengere tiltak med virkning fra 17.mars til 9.april. Ingen av de nye tiltakene påvirker direkte vår aktivitet og følgende gjelder fortsatt:

  • All innendørs idrettsaktivitet er stengt.
  • Barn og unge til og med 19 år kan trene utendørs i grupper på maksimalt 10 personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.
  • Det anbefales å benytte mest mulig faste kohorter i forbindelse med trening.

GENERELLE REGLER

Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

Hold alltid oversikten over hvem som har vært til stede ved en aktivitet. Alle må bidra til effektiv smittesporing.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Bruk sunn fornuft. Er du i tvil, bør du la det være.

Tidligere allmenne regler for gjennomføring av aktivitet gjelder på kommunale anlegg. Vi forventer at alle private idrettsanlegg følger kommunens praksis.

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening
  • Alle i ventekarantene/karantene må holde seg borte fra aktivitet og følge gjeldene regler for karantene.

Legg igjen en kommentar