Strengere koronarestriksjoner

Bilde av fotball på conerhjørnet. Foto: Pixabay.
Som forventet så innfører Oslo nye tiltak for å begrense smitte av Covid-19. Det gjelder også for fotball. Foto. Pixabay.

Oslo kommune innfører nye tiltak for å begrense smitte av Covid-19. Dette blir dermed de nye retningslinjene for lag i Hasle-Løren fotball:

  1. Alle innendørs arrangementer forbys.
  2. Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det gjelder også innendørs fritidsaktiviteter for voksne, som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs:
  3. Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys

Hasle-Løren følger de til enhver tide gjeldende retningslinjer fra offentlige myndigheter og forbund.

Eventuelle tydeliggjøringer eller nye retningslinjer vil bli implementert så fort de foreligger.

Vi tillater inntil videre hospitering, akademier og andre lignende interne arrangement. Disse vil bli vurdert forløpende.

Fotballen har tidligere i pandemien kommet med egne retningslinjer som tydeliggjør, inkludert presisering rundt hospitering og akademier. Vi forventer det samme denne gangen. Vi informerer om dette så fort det foreligger

Med vennlig hilsen

Fotballstyret

Koronaregler fastsatt i Oslo

Koronasituasjonen – regjeringen

Koronainformasjon fra Norges fotballforbund

Legg igjen en kommentar