TELENOR XTRA Høst 2020

 

 

Capture

Hva er Telenor Xtra?

Telenor Xtra er et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid – Fotballfritidsordning (FFO). Det er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Telenor.

Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og lokalsamfunnet i Hasle – Løren til gode.

Satsningen på FFO mener er et viktig tiltak for å gi barn et ekstra tilbud. Den erstatter ikke, men er et supplement til den vanlige fotballtreningen.

Hvem er målgruppen?

 • HL- Telenor Xtra har som kjernegruppe utøvere i alderen 8 til å med 12 år, med rom for individuelle vurderinger.
 • Telenor Xtra skal inkludere både jenter og gutter
 • Tilbudet skal være åpent for alle

 

Fokusområder

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 8 -12 år håper HS å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale utvikling.  Målet er at barna er aktive og blir mest mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. Telenor Xtra er en viktig tilvekst til HL sitt allerede eksisterende tilbud. Samtidig stiller vi krav til kvalifiserte trenere, som er trygt forankret i barnefotballens verdier.

Sportsavdelingen, seksjon Barn og Ungdom i NFF har ansvaret for å utvikle og innholdet i Telenor Xtra, som skal være et helhetlig skolefritidstilbud med fotball i fokus. Ut fra det som er satt av NFF vil HL sin fagansvarlig for Telenor Xtra, sette opp årsplan og innhold.

Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt.

I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanene. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

Deltaker på HL sin Telenor Xtra FFO vil få følgende:

Treningsbag

T-skjorte

Shorts

Jakke

Bukse

 

Mål og retningslinjer

 

Telenor Xtra HL skal til enhver tid følge idrettslagets gjeldende sportsplan.

 

Visjon

Telenor Xtra har følgende visjoner med sin påvirkning og utvikling. Under hver visjon er det målsettinger som skal prege innhold og pedagogisk tilnærming i hele konseptet.

Skape bevegelsesglede

 • Trygghet vs Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
 • Variert og god aktivitet
 • Stimulere til mer aktivitet

Pedagogiske stikkord

 • Se og bli sett
 • Gi og ta ansvar
 • Mobbefritt og fair play
 • Trygge og forutsigbare rammer
 • Medbestemmelse

Bidra til gode vaner

 • Kosthold
 • Lekser
 • Hygiene
 • Selvstendighet
 • Respekt

Verdigrunnlag

Hasle-Løren er et åpent og inkluderende idrettslag. Alle er velkomne til å delta.  Deltakelse er tuftet på laginnsats, vennskap, samhold og sunn konkurranse. Klubbens verdier inkluderer Fair Play, ren idrett og nulltoleranse mot diskriminering.

Overordnede sportslige mål

Telenor Xtra HL skal være et supplement til den vanlige lagstrening i klubben, og følge den til enhver tid gjeldende sportsplan satt av Hasle-Løren.

Øktene skal være allsidig i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Det er ingen overordnede sportslige mål i vår FFO annet enn at barna oppleve trivsel og utvikling. Årets periodiseres med forskjellige tema, med økter deretter.

Retningslinjer for spillere

Retningslinjer for spillere fremkommer av Fair Play holdningskontrakten.

Foreldrevettregler

For å få et godt klima på og utenfor banen, så mener HL at det er avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig for HL å klargjøre klubbens verdier og retningslinjer overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. HL skal derfor hvert år invitere til foreldremøte ved oppstart etter sommerferien.

 

Følgende foreldrevettregler gjelder hos Telenor Xtra HL:

 • Støtt opp om klubbens arbeid
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon.
 • Gi ros til barnet ditt for gode prestasjoner og Fair Play.
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende- da er du en god medspiller.
 • Respekterer trenerens ledelse på felt-konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

Retningslinjer for trenere

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Som trener skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Vær bevist på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Vis god respekt for alle

Organisering

Telenor Xtra er et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid-FFO, som HL har valgt å satse på. Detter er supplerende tilbud til den allerede organiserte lagstreningen i idrettslaget, og skal ikke gå på bekostning av denne.

Fagansvarlig er ansvarlig for det sportslige innholdet, og setter sammen års- og periodeplan ut fra retningslinjer gitt av Telenor Xtra. Det fotballfaglige innholdet i Telenor Xtra skal ta utgangspunkt i NFF skoleringsplaner 8-12 år. Fagansvarlig er også ansvarlig for å følge opp trenerne, og påse at de står godt skodd til å utføre sin jobb på en best mulig måte.

Trenere har ansvaret for gjennomføringen av øktene.

Rekruttering

Vi ønsker at så mange spillere som mulig fra være lag i gjeldende aldersklasser blir med på fotballfritidsordningen.

Treningstider og Pris

Vi tilbyr Telenor Xtra mandag til onsdag hver uke.

Treningen på feltet er fra 14.30-16.00, men barna har garderobe og klubbhuset de kan benytte seg av fra 13.45 hver dag.

Priser for alle barn (per termin) er følgende:

1 dag i uken: 2000,-

2 dager i uken: 2800,-

3 dager i uken: 3400,-

-Søskenrabatt: 500, -fradrag per dag i uka for barn nr. 2

(For 2 søsken 2 dager i uka blir regnestykket: 2800*2 – 500 – 500 = 4600)

Bestilling av tøy til nye deltagere

http://bestilling.telenorxtra.no/

Påmelding https://app.rubic.no/Public/Events/892

 

Legg igjen en kommentar