Årlig møte i Hasle-Løren Fotball 16. februar

Fotballstyret innkaller til årlig møte i Hasle-Løren Fotball tirsdag 16. februar 2021 klokka 20.00 på Teams. Påmelding må skje senest 15. februar.

Innmeldte saker – fristen er over

Saker som et medlem ønsker tatt opp på det årlige møtet, måtte sendes styret senest i løpet  9. februar per e-post til stale.hamnvik@hasle-loren.no.

10.02.21: Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig nederst på denne siden.

Stemmerett for medlemmer over 15 år

For å ha stemmerett må medlemmet i Hasle-Løren Fotball ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett med videre, se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Meld deg på senest 15. februar

Påmelding til årsmøtet må sendes per e-post til stale.hamnvik@hasle-loren.no innen 15. februar, med tema «Årlig møte». Lenke til møtet sendes i til de som har meldt seg på.

Sakliste og saksdokumenter for Årligmøte i Hasle-Løren Fotball

Styret viser til innkalling til Årligmøte av 03.02.2021

Årligmøtet avholdes 16.02.2021, kl. 20:00 på Teams

Saklisten for årsmøtet:

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
 • Sak 2: Godkjenne innkallingen
 • Sak 3: Godkjenne saklisten
 • Sak 4: Velge dirigent
 • Sak 5: Velge referent
 • Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Sak 7: Behandle Fotballgruppas årsberetning
 • Sak 8: Behandle Sportslig leders årsberetning
 • Sak 9: Behandle regnskap for Hasle-Løren Fotball 2020 
 • Sak 10: Behandle forslag og saker
 •   [Her føres sakene opp med nummer 10.1, 10.2 osv.] 
 • Sak 11: Vedta treningsavgift for 2021
 • Sak 12: Vedta budsjett for Fotball 2021
 • Sak 13: Foreta følgende valg av styremedlemmer og Utvidet styre:

 

Med vennlig hilsen

Fotballstyret i Hasle-Løren

Legg igjen en kommentar