Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas delvis

Fra onsdag 3. februar vil byrådet lette på flere av tiltakene:
 • Folkehelseinstituttet (FHI) formidlet 2.feburar at ishaller i «Ring 1 kommunene» som Oslo er en del av, ikke skal benyttes. Dette gjelder foreløpig til og med 10. februar. Ishallene skal holdes stengt for all bruk frem til og med 10. februar.
 • Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs (ikke aktivitet i ishall) og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.
 • Det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom under 20 år. I henhold til nasjonale føringer, kan trening for denne aldersgruppen unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
Under trening i idrettshallene gjelder følgende:
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Grupper skal bestå av maksimalt 20 personer.
 • Gruppene skal holdes adskilt. Det er likevel tillatt at to grupper på 20 stk. benytter én hallflate, så lenge hallflaten deles med skillevegg eller kjegler etc. I haller hvor det er mulig å dele hallflaten inn i tre deler ved bruk av skillevegg, kan det være 20 stk. per del.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.
 • Kiosk/kantine skal holdes stengt.
 • Gruppene skal ikke benytte samme garderobe.
 • Så langt det lar seg gjøre skal gruppene benytte ulike innganger.
 • Der gruppene må benytte samme inngang, skal grupper som trener parallelt unngå å starte/slutte på samme tidspunkt. Dette for å hindre at gruppene blandes på vei inn/ut av anlegget.
 • Det er ikke tillatt med opphold i foaje, vrimlearealer eller lignende.
 • Det er ikke ønskelig med tilskuere under trening.
 • Styrkerom skal holdes stengt og ikke benyttes (unntak for toppidretten).
 • Bruk av kontorer/møterom skal begrenses til et minimum.
Det er fremdeles stengt for organisert idrett for voksne på alle anlegg. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de overholder 2 meter avstand til andre på anlegget. Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, vil anlegget bli stengt.

Legg igjen en kommentar